Kotitalousvähennykset

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Vuonna 2012 kotitalousvähennykseen hyväksytään 45% teetetyn työn
kustannuksista ilman materiaalikuluja.
Lisätietoja: Veronmaksajat.fi ja Vero.fi.

Kotitalousvähennykseen kuuluvat työt on listattu Verohallinnon sivuilla.
Hallitus sopi elokuussa 2013 pitämässään budjettiriihessä, että
kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 400 eurolla eli 2000
eurosta 2400 euroon vuoden 2014 alussa.